Free Internet Eraser

Free Internet Eraser 4.0

Miễn phí
Bảo vệ Mạng của riêng tư bằng cách hoàn toàn xóa lịch sử internet
Người dùng đánh giá
3.9  (16 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Cybertron Software Co., Ltd
Free Internet Eraser bảo vệ Mạng của riêng tư bằng cách hoàn toàn xóa lịch sử internet và qua máy tính hoạt động. Free Internet Eraser cho phép anh để xoá bỏ Mạng lịch sử, duyệt lịch sử địa chỉ thanh lịch sử Internet tạm bánh của duyệt, và cửa Sổ là tạm thời thôi các thư mục, lịch sử chạy đi, lịch sử tìm kiếm, mở/cứu lịch sử, liệu mới và nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, ông có thể có Free Internet Eraser tự động xóa những vết khi Windows là bắt đầu hay kết thúc. Free Internet Eraser hỗ trợ Microsoft Windows FAT/FAT32/NTFS file hệ thống, hoàn toàn công cụ và vượt quá US Bộ Defense DOD 5220.22-M và NSA đang dọn dẹp và sanitizing tiêu chuẩn, với sự tự tin cho rằng một khi đã được xoá với chúng ta Internet Eraser, thưa sơ, dữ liệu bị mất mãi mãi và không thể phục hồi.
Thông tin được cập nhật vào: